CALL CONTACT CENTER - ZARZĄDZANIE LIDERZY WIELOPOKOLENIOWOŚĆ - 30 - 31-05-2017

Wolne miejsca: 0


news-pics

    Już 30-31 maja w warszawskim hotelu Polonia Palace odbędzie się kameralne spotkanie biznesowe skierowane do praktyków z wieloletnim doświadczeniem z obszaru Call Contact Center pt. „Zarządzanie-Liderzy-Wielopokoleniowość". Na całość wydarzenia składać się będzie 7 business case’ów następujących organizacji: PZU, ING Bank Śląski, Customer Embassy, mBank, Orange oraz Euro Bank. Po wnikliwym researchu oraz wielu ankietach przeprowadzanych na naszym ostatnim spotkaniu postanowiliśmy stworzyć specjalnie dla Państwa kolejną okazję umożliwiające praktyczną wymianę doświadczeń oraz konfrontację swojej wiedzy m.in. w takich tematach jak: Zarządzanie wielopokoleniowymi zespołami CC, Tworzenie zespołów CC od podstaw czy utrzymywanie zaangażowania pracowników... Po każdym wystąpieniu pozostawiamy Państwu dodatkowe 30 minut na zadawanie pytań oraz dyskusje. Uczestnictwo niewątpliwie daje możliwość zainspirowania się przedstawianymi rozwiązaniami, spojrzenie z innej perspektywy na zagadnienia z którymi na co dzień mamy do czynienia, nawiązanie cennych kontaktów biznesowych.  O danych przypadkach opowiadać będą osoby bezpośrednio koordynujące działy CC w swoich organizacjach. Na sali przewidujemy maksymalnie 17 uczestników. W związku z ograniczoną ilością miejsc serdecznie zapraszamy do rezerwacji już dzisiaj. Do 05.05 trwa cena promocyjna.


Serdecznie zapraszamy!

>Lider zespołu - ukryte źródło siły
>Zarządzanie wielopokoleniowym zespołem
>Cykl życia zespołu rekrutacji od...
>Utrzymywanie zaangażowania, motywacji i dobrej energii pracowników
>Budowanie i rozwój zespołu CC kluczem do satysfakcji klientów
>Liderowanie zespołem wielopokoleniowym
>Zarządzanie liderami i zespołami w CC 


Swoją wiedzą podzielą się wybitni praktycy z następujących organizacji:  PZU, Netia, Customer Embassy, ING Bank, mBank, Orange, Euro Bank 


  1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zgłoszeń on-line oraz warunki rejestracji w spotkaniach biznesowych organizowanych przez firmę Pro Global Business s.c.

 • 2. Cena uczestnictwa w spotkaniu "Call Contact Center - Zarządzanie-Liderzy-Wielopokoleniowość" wynosi 2000 zł netto do 05.05, natomiast po 05.05 cena wynosić będzie 2500 zł netto.

 • 3. W cenie zawierają się dodatkowo: materiały sprawozdające przedstawiane business case’y w formie elektronicznej, przerwy lunchowe, skan wizytówek, przerwy kawowe.

 • 4. Zawarcie wiążącej umowy pomiędzy Pro Global Business, a Osobą zgłaszającą stanowi wysłanie formularza on-line bądź wysłanie zeskanowanego, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego do siedziby spółki Pro Global Business s.c.Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, wysłana zostaje faktura pro forma, natomiast po zakończeniu spotkania zostaje wysłana faktura VAT drogą elektroniczną. Osoba zgłaszająca akceptuje otrzymanie faktury VAT bez swojego podpisu.

 • 5. Wypełniając formularz zgłoszeniowy on-line, lub podpisując się pod formularzem zgłoszeniowym, Osoba zgłaszająca jest zobowiązana posiadać stosowne uprawnienia do działania w imieniu i na rzecz Zgłaszającego, zwłaszcza do zawarcia umowy z Pro Global Business.

 • 6. W sytuacji kiedy Osoba zgłaszająca wyśle wypełniony formularz zgłoszeniowy w okresie trwania ceny promocyjnej, nie mniej płatności dokona po terminie spotkania, cena za udział dla jednej osoby będzie wynosić tyle co cena standardowa.

 • 7. Osoba zapisana na wydarzenie ma możliwość rezygnacji z uczestnictwa na warunkach określonych poniżej.

 • 8. Rezygnacja powinna zostać wysłana listem poleconym do siedziby Pro Global Business s.c.

 • 9. W momencie kiedy Osoba zgłaszająca dokona rezygnacji do ostatniego dnia ceny promocyjnej, będzie zobowiązana uregulować opłatę manipulacyjną w wysokości 550 PLN + 23% VAT za każde anulowane zgłoszenie.

 • 10. W momencie kiedy Osoba zgłaszająca dokona rezygnacji po wygaśnięciu ceny promocyjnej zobowiązana jest do uiszczenia całkowitych kosztów uczestnictwa, wynikających z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a Pro Global Business.

 • 11. Wpłaty należy dokonać w ciągu 7 dni od dnia otrzymania faktury pro forma od Pro Global Business na numer konta: 30 1050 1054 1000 0092 2183 3826  (ING Bank Śląski)W tytule przelewu należy wpisać:Nazwę projektu, za który dokonywana jest opłata + data wydarzenia.

 • 12. W przypadku nie dotarcia na spotkanie oraz nie wysłania rezygnacji w formie pisemnej, Zgłaszający zobowiązany jest pokryć 100% kosztów uczestnictwa.

 • 13. Nie uregulowanie opłaty za uczestnictwo nie jest równoznaczne z anulacją udziału w wydarzeniu.

 • 14. Istnieje możliwość wyznaczenia innego Uczestnika w miejsce Osoby zgłoszonej.

 • 15. Uczestnik zgadza się na wykorzystanie logotypu jego firmy na stronie www.progb.pl w zakładce „Referencje”.

 • 16. Pro Global Business zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca spotkania, zmiany programu, oraz odwołania całego projektu.

 • 17. Wysyłając zgłoszenie wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych spółki Pro Global Business s.c. oraz na ich przetwarzanie dla potrzeb marketingowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Osobie podającej przysługuje prawo wglądu do danych oraz możliwość ich edytowania.Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 • 18. Zgadzam się na odbieranie e-mali na temat propozycji nawiązaniu współpracy oraz zaproszeń do udziału w spotkaniach organizowanych przez Pro Global Business s.c..