HR MILLENIALS - ZROZUMIEĆ PRZYSZŁOŚĆ - 21 - 22-06-2017

Wolne miejsca: 0


news-pics

O millenialsach, czyli o pokoleniu Y, mówi się bardzo dużo. Od dzieciństwa korzystali z zalet konsumpcyjnego stylu życia, dlatego uważa się, że millenialsi są skupieni na sobie, narcystyczni i mają poczucie, że wszystko im się należy. Czy zatem generacja Y jest wrogiem czy przyjacielem pracodawcy? Niezależnie od tego, jak odpowiemy na to pytanie, jedno jest pewne – najwyższy już czas, by zacząć traktować to pokolenie poważnie. W roku 2025 millenialsi będą stanowić lwią część wszystkich pracowników na rynku. Warto więc dowiedzieć się, kim są i w jaki sposób patrzą na rzeczywistość. W dniach 21-22 czerwca w warszawskim hotelu Polonia Palace, aż 11 wybitnych ekspertów reprezentujących największe organizacje na polskim rynku podzielą się z Państwem swoją wiedzą bazując na opracowywanych przez lata rozwiązaniach, które obecnie odnoszą wielkie sukcesy. Podczas wydarzenia wymienimy się doświadczeniem w następujących obszarach: Rekrutacja, Employer Branding, Komunikacja, Programy rozwojowe oraz Kultura Organizacyjna. Wydarzenie jest idealną okazją do skonfrontowania swoich dotychczasowych działań, zaczerpnięcia inspiracji oraz pozyskania wielu cennych biznesowych kontaktów.

Dodatkowo po każdym wystąpieniu pozostawiamy Państwu dodatkowe 30 minut na zadawanie pytań prelegentom oraz dyskusje. Korzystając z faktu, iż na sali będzie jedynie 25 uczestników włącznie z prelegentami, uczestnictwo w spotkaniu daje możliwość zdobycia wielu cennych sprawdzonych sposobów pozwalających efektywnie zarządzać pokoleniem Millenials. 

>Kultura organizacyjna w Amrest na przykładzie KFC
>Millenialsi na rynku pracy - jak mówią Młodzi, jak mówić do nich 
>Rekrutacje zarządzane procesowo
>Grywalizacja w ramach praktyk studenckich 
>Programy rozwojowe w oparciu o analizę 360 stopni. Dźwignia do rozwoju managera
>Czym jest coaching menedżerski we współpracy z pracownikami na kontraktach 
>Projekt Millenials jako strategiczna inicjatywa HR
>A my stawiamy na młode pokolenie! Kultura organizacyjna nastawiona na ownership

Swoją wiedzą podzielą się wybitni praktycy z następujących organizacji:  Amrest, Credit Agricole, Poczta Polska, Tesco, Bank Zachodni WBK, PKO Finat, Alior Bank, enxoo  1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zgłoszeń on-line oraz warunki rejestracji w spotkaniach biznesowych organizowanych przez firmę Pro Global Business s.c.

 • 2. Cena uczestnictwa w spotkaniu "HR Millenials - Zrozumieć Przyszłość" wynosi 2000 zł netto do 12.05, natomiast po 12.05 cena wynosić będzie 2500 zł netto.

 • 3. W cenie zawierają się dodatkowo: materiały sprawozdające przedstawiane business case’y w formie elektronicznej, przerwy lunchowe, skan wizytówek, przerwy kawowe.

 • 4. Zawarcie wiążącej umowy pomiędzy Pro Global Business, a Osobą zgłaszającą stanowi wysłanie formularza on-line bądź wysłanie zeskanowanego, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego do siedziby spółki Pro Global Business s.c.Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, wysłana zostaje faktura pro forma, natomiast po zakończeniu spotkania zostaje wysłana faktura VAT drogą elektroniczną. Osoba zgłaszająca akceptuje otrzymanie faktury VAT bez swojego podpisu.

 • 5. Wypełniając formularz zgłoszeniowy on-line, lub podpisując się pod formularzem zgłoszeniowym, Osoba zgłaszająca jest zobowiązana posiadać stosowne uprawnienia do działania w imieniu i na rzecz Zgłaszającego, zwłaszcza do zawarcia umowy z Pro Global Business.

 • 6. W sytuacji kiedy Osoba zgłaszająca wyśle wypełniony formularz zgłoszeniowy w okresie trwania ceny promocyjnej, nie mniej płatności dokona po terminie spotkania, cena za udział dla jednej osoby będzie wynosić tyle co cena standardowa.

 • 7. Osoba zapisana na wydarzenie ma możliwość rezygnacji z uczestnictwa na warunkach określonych poniżej.

 • 8. Rezygnacja powinna zostać wysłana listem poleconym do siedziby Pro Global Business s.c.

 • 9. W momencie kiedy Osoba zgłaszająca dokona rezygnacji do ostatniego dnia ceny promocyjnej, będzie zobowiązana uregulować opłatę manipulacyjną w wysokości 550 PLN + 23% VAT za każde anulowane zgłoszenie.

 • 10. W momencie kiedy Osoba zgłaszająca dokona rezygnacji po wygaśnięciu ceny promocyjnej zobowiązana jest do uiszczenia całkowitych kosztów uczestnictwa, wynikających z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a Pro Global Business.

 • 11. Wpłaty należy dokonać w ciągu 7 dni od dnia otrzymania faktury pro forma od Pro Global Business na numer konta: 30 1050 1054 1000 0092 2183 3826  (ING Bank Śląski)W tytule przelewu należy wpisać:Nazwę projektu, za który dokonywana jest opłata + data wydarzenia.

 • 12. W przypadku nie dotarcia na spotkanie oraz nie wysłania rezygnacji w formie pisemnej, Zgłaszający zobowiązany jest pokryć 100% kosztów uczestnictwa.

 • 13. Nie uregulowanie opłaty za uczestnictwo nie jest równoznaczne z anulacją udziału w wydarzeniu.

 • 14. Istnieje możliwość wyznaczenia innego Uczestnika w miejsce Osoby zgłoszonej.

 • 15. Uczestnik zgadza się na wykorzystanie logotypu jego firmy na stronie www.progb.pl w zakładce „Referencje”.

 • 16. Pro Global Business zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca spotkania, zmiany programu, oraz odwołania całego projektu.

 • 17. Wysyłając zgłoszenie wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych spółki Pro Global Business s.c. oraz na ich przetwarzanie dla potrzeb marketingowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Osobie podającej przysługuje prawo wglądu do danych oraz możliwość ich edytowania.Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 • 18. Zgadzam się na odbieranie e-mali na temat propozycji nawiązaniu współpracy oraz zaproszeń do udziału w spotkaniach organizowanych przez Pro Global Business s.c..