ZARZĄDZANIE TALENTAMI - WYZWANIE WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJI - 19 - 20-04-2016

Wolne miejsca: 0


news-pics

Szanowni Państwo,

            Serdecznie zapraszamy do udziału w biznesowym spotkaniu poświęconym zagadnieniu, które w dzisiejszych czasach jest ogromnym wyzwaniem w każdej organizacji - Zarządzanie Talentami. Rozwijanie umiejętności i kompetencji dotyczy wszystkich pracowników w firmie. Zarządzanie talentami to obszar, który cały czas trzeba rozwijać 
i usprawniać zgodnie ze zmieniającymi się celami firmy, a także potrzebami rozwojowymi talentów. Umożliwiając pracownikom rozwijanie naturalnych uzdolnień wpływamy 
na zwiększenie ich motywacji i jakości pracy, a tym samym na rozwój samej firmy. Dla Każdego przedsiębiorstwa rozwijanie talentów zatrudnionych osób powinno mieć kluczowe znaczenie w budowaniu przewagi biznesowej nad konkurencją. Jak więc rozpoznać pracownika o wysokim potencjale i poprowadzić proces jego rozwoju?

Na to oraz wiele innych kluczowych pytań odpowiedzą wieloletni praktycy zajmujący się na co dzień zarządzaniem talentami w następujących branżach: 
Windykacja, Przemysł Motoryzacyjny, FMCG, Transport, Dystrybucja, Bankowość, Pożyczkowa, IT

Wydarzenie dedykowane jest przede wszystkim dla: 
Dyrektorów działu HR, Hr Business Partnerów, Managerów ds. Zarządzania Talentami, Rekrutacji, Rozwoju Kompetencji Pracowników, Programów Rozwojowych, Budowania Zaangażowania Pracowników.

Ze względu na kameralną atmosferę spotkania umożliwiającą dogodną wymianę doświadczeń oraz swobodną dyskusję, ilość miejsc jest ściśle limitowana.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa,                                                                                                                                                                                  
Zespół Pro Global Business 

Model rozwoju pracowników i zarządzanie talentami                                                                                                       
* Kultura organizacyjna firmy wspierająca proces zarządzania talentami
*  Przykład wdrożenia programu rozwoju talentów w organizacji
*  Zmiana w podejściu do rozwoju talentów i szkoleń w organizacji

Planowanie sukcesji – jak przygotować i rozwinąć sukcesorów na wyzwania jutra
 * Sukcesja – skuteczne narzędzie na wyzwania biznesowe jutra?
 * Poszukiwanie sukcesorów a talent pipeline
 * Rozwój ambasadorów zmian

Od Talentów do Innowatorów 
 *  Zarządzanie Talentami jako priorytet dla Działu 
 *  Wyławianie Talentów w organizacji start - upowej – aspiracje i wyzwania
 *  Rola bezpośredniego przełożonego/ Top Managementu  w procesie zarządzania Talentami
 *  Rozwój TT w organizacji – co dajemy i czego możemy oczekiwać

Agility Path – zbuduj organizację na pomysłach pracowników
 
*  Ciągłe doskonalenie Co, jak i dla kogo? Omówienie koncepcji Agility Path
 *  Jak i do czego wykorzystywać Agility Path framework w swojej organizacji
 *  Success Story z kilku wdrożeń
 *  Na co uważać. Warunki powodzenia

> Talenty - Skąd je brać, jak o nie dbać?
*  Talenty zewnętrzne - skąd ich pozyskujemy? W jaki sposób to robimy? Co im oferujemy? Czynniki sukcesu
*  Talenty wewnętrzne - proces zarządzania talentami wewnątrz
*  Talenty wewnętrzne - przykłady karier
*  Programy rozwojowe

Coaching z perspektywy czasu - prawdy i mity - wyniki badać procesów coachingu w organizacjach, różnice w stylach i podejściach managerskich 
*  W jaki sposób wykorzystywany jest coaching w organizacjach - wyniki badań
*  Prawdy i Mity w/o coachingu 
*  Dlaczego zmiana jest taka trudna
*  Jak uzyskać ponad przeciętną motywację - koncepcja komponentów motywacyjnych
*  Karpman Drama Triangle w organizacjach i jego negatywne konsekwencje dla zespołów

> Talent / Hi-Potencial czy Sukcesor? - jak dobrać działania do oczekiwanych rezultatów 
*  Czy Talent, Hi-Pot i Sukcesor to ta sama osoba?
*  Jak przygotować się do różnych programów rozwojowych?
*  Ryzyka i nieprzewidziane skutki programów rozwojowych
*  Współodpowiedzialność za rozwój

Na spotkaniu wystąpią wieloletni praktycy z następujących branż:
Windykacja, Przemysł Motoryzacyjny, FMCG, Transport, Dystrybucja, Bankowość, Pożyczkowa, IT

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zgłoszeń on-line oraz warunki rejestracji w spotkaniach biznesowych organizowanych przez firmę Pro Global Business s.c.

 • 2. Cena uczestnictwa w spotkaniu "Zarządzanie Talentami - Wyzwanie Współczesnych Organizacji" wynosi 3299 zł netto.

 • 3. W cenie zawierają się dodatkowo: materiały sprawozdające przedstawiane business case’y w formie elektronicznej, przerwy lunchowe, skan wizytówek, przerwy kawowe.

 • 4. Zawarcie wiążącej umowy pomiędzy Pro Global Business, a Osobą zgłaszającą stanowi wysłanie formularza on-line bądź wysłanie zeskanowanego, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego do siedziby spółki Pro Global Business s.c.Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, wysłana zostaje faktura pro forma, natomiast po zakończeniu spotkania zostaje wysłana faktura VAT drogą elektroniczną. Osoba zgłaszająca akceptuje otrzymanie faktury VAT bez swojego podpisu.

 • 5. Wypełniając formularz zgłoszeniowy on-line, lub podpisując się pod formularzem zgłoszeniowym, Osoba zgłaszająca jest zobowiązana posiadać stosowne uprawnienia do działania w imieniu i na rzecz Zgłaszającego, zwłaszcza do zawarcia umowy z Pro Global Business.

 • 6. W sytuacji kiedy Osoba zgłaszająca wyśle wypełniony formularz zgłoszeniowy w okresie trwania ceny promocyjnej, nie mniej płatności dokona po terminie spotkania, cena za udział dla jednej osoby będzie wynosić tyle co cena standardowa.

 • 7. Osoba zapisana na wydarzenie ma możliwość rezygnacji z uczestnictwa na warunkach określonych poniżej.

 • 8. Rezygnacja powinna zostać wysłana listem poleconym do siedziby Pro Global Business s.c.

 • 9. W momencie kiedy Osoba zgłaszająca dokona rezygnacji do ostatniego dnia ceny promocyjnej, będzie zobowiązana uregulować opłatę manipulacyjną w wysokości 550 PLN + 23% VAT za każde anulowane zgłoszenie.

 • 10. W momencie kiedy Osoba zgłaszająca dokona rezygnacji po wygaśnięciu ceny promocyjnej zobowiązana jest do uiszczenia całkowitych kosztów uczestnictwa, wynikających z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a Pro Global Business.

 • 11. Wpłaty należy dokonać w ciągu 7 dni od dnia otrzymania faktury pro forma od Pro Global Business na numer konta: 30 1050 1054 1000 0092 2183 3826  (ING Bank Śląski)W tytule przelewu należy wpisać:Nazwę projektu, za który dokonywana jest opłata + data wydarzenia.

 • 12. W przypadku nie dotarcia na spotkanie oraz nie wysłania rezygnacji w formie pisemnej, Zgłaszający zobowiązany jest pokryć 100% kosztów uczestnictwa.

 • 13. Nie uregulowanie opłaty za uczestnictwo nie jest równoznaczne z anulacją udziału w wydarzeniu.

 • 14. Istnieje możliwość wyznaczenia innego Uczestnika w miejsce Osoby zgłoszonej.

 • 15. Uczestnik zgadza się na wykorzystanie logotypu jego firmy na stronie www.progb.pl w zakładce „Referencje”.

 • 16. Pro Global Business zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca spotkania, zmiany programu, oraz odwołania całego projektu.

 • 17. Wysyłając zgłoszenie wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych spółki Pro Global Business s.c. oraz na ich przetwarzanie dla potrzeb marketingowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Osobie podającej przysługuje prawo wglądu do danych oraz możliwość ich edytowania.Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 • 18. Zgadzam się na odbieranie e-mali na temat propozycji nawiązaniu współpracy oraz zaproszeń do udziału w spotkaniach organizowanych przez Pro Global Business s.c..