Motywacja i programy rozwojowe - pozyskanie i utrzymanie talentów w organizacji - 21 - 22-11-2018

Wolne miejsca: 0


news-pics

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wyjątkowym spotkaniu biznesowym pt. "Motywacja i programy rozwojowe - pozyskanie i utrzymanie talentów w organizacji."
Wydarzenie jest kameralne, na sali przewidujemy maksymalnie 25 uczestników włącznie z prelegentami.
Spotkanie skierowane jest do praktyków reprezentujących różne branże z największych organizacji na rynku.
Uczestnictwo daje możliwość wymienienia się doświadczeniem, zaczerpnięcia inspiracji z żywych business case'ów, pełną interakcję z prelegentami jak i pozyskanie cennych biznesowych kontaktów.
Po każdym wydarzeniu pozostawiamy Państwu dodatkowe 30 minut na pytania oraz dyskusję.

Aby otrzymać pełny program prosimy o kontakt.

• CROSS CBU KAM TO EXCELLENCE PLATFORM, historia o tym jak zbudować platformę współpracy i rozwoju dla kluczowej populacji 
• Matryce kompetencji versus indywidulane programy rozwojowe. Jak utrzymać pracowników w obszarach produkcyjnych i administracyjnych? 
• Motywacja do działania - co nas przyciąga, co nas wciąga, co nas zatrzymuje w organizacji? Program powerOn
• Akademia Młodego Menedżera – rozwijanie młodych talentów menedżerskich 
• Jak zatrzymać know how i best practices w firmie – wdrożenie procesu mentoringu w strukturach sprzedażowych 
• Trafny i motywujący rozwój bez oceny okresowej na przykładzie Koordynatorów Sprzedaży 
• Motywowanie i budowanie relacji z pracownikami na przykładzie Departamentu Windykacji
• Human Resources czy Human Relations, to nie zasoby a relacje motywują ludzi 

Swoimi praktykami podzielą się praktycy z następujących organizacji: Danone, CeDo, Credit Agricole, JTI Polska, KRUK S.A., Poczta Polska, Provident oraz Blue Media.

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zgłoszeń on-line oraz warunki rejestracji w spotkaniach biznesowych organizowanych przez firmę Pro Global Business s.c.

 • 2. Cena uczestnictwa w spotkaniu "Motywacja i programy rozwojowe - pozyskanie i utrzymanie talentów w organizacji" wynosi 2300 zł netto do 19.10, natomiast po 19.10 cena wynosić będzie 2800 zł netto.

 • 3. W cenie zawierają się dodatkowo: materiały sprawozdające przedstawiane business case’y w formie elektronicznej, przerwy lunchowe, skan wizytówek, przerwy kawowe.

 • 4. Zawarcie wiążącej umowy pomiędzy Pro Global Business, a Osobą zgłaszającą stanowi wysłanie formularza on-line bądź wysłanie zeskanowanego, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego do siedziby spółki Pro Global Business s.c.Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, wysłana zostaje faktura pro forma, natomiast po zakończeniu spotkania zostaje wysłana faktura VAT drogą elektroniczną. Osoba zgłaszająca akceptuje otrzymanie faktury VAT bez swojego podpisu.

 • 5. Wypełniając formularz zgłoszeniowy on-line, lub podpisując się pod formularzem zgłoszeniowym, Osoba zgłaszająca jest zobowiązana posiadać stosowne uprawnienia do działania w imieniu i na rzecz Zgłaszającego, zwłaszcza do zawarcia umowy z Pro Global Business.

 • 6. W sytuacji kiedy Osoba zgłaszająca wyśle wypełniony formularz zgłoszeniowy w okresie trwania ceny promocyjnej, nie mniej płatności dokona po terminie spotkania, cena za udział dla jednej osoby będzie wynosić tyle co cena standardowa.

 • 7. Osoba zapisana na wydarzenie ma możliwość rezygnacji z uczestnictwa na warunkach określonych poniżej.

 • 8. Rezygnacja powinna zostać wysłana listem poleconym do siedziby Pro Global Business s.c.

 • 9. W momencie kiedy Osoba zgłaszająca dokona rezygnacji do ostatniego dnia ceny promocyjnej, będzie zobowiązana uregulować opłatę manipulacyjną w wysokości 550 PLN + 23% VAT za każde anulowane zgłoszenie.

 • 10. W momencie kiedy Osoba zgłaszająca dokona rezygnacji po wygaśnięciu ceny promocyjnej zobowiązana jest do uiszczenia całkowitych kosztów uczestnictwa, wynikających z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a Pro Global Business.

 • 11. Wpłaty należy dokonać w ciągu 7 dni od dnia otrzymania faktury pro forma od Pro Global Business na numer konta: 30 1050 1054 1000 0092 2183 3826  (ING Bank Śląski)W tytule przelewu należy wpisać:Nazwę projektu, za który dokonywana jest opłata + data wydarzenia.

 • 12. W przypadku nie dotarcia na spotkanie oraz nie wysłania rezygnacji w formie pisemnej, Zgłaszający zobowiązany jest pokryć 100% kosztów uczestnictwa.

 • 13. Nie uregulowanie opłaty za uczestnictwo nie jest równoznaczne z anulacją udziału w wydarzeniu.

 • 14. Istnieje możliwość wyznaczenia innego Uczestnika w miejsce Osoby zgłoszonej.

 • 15. Uczestnik zgadza się na wykorzystanie logotypu jego firmy na stronie www.progb.pl w zakładce „Referencje”.

 • 16. Pro Global Business zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca spotkania, zmiany programu, oraz odwołania całego projektu.

 • 17. Wysyłając zgłoszenie wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych spółki Pro Global Business s.c. oraz na ich przetwarzanie dla potrzeb marketingowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Osobie podającej przysługuje prawo wglądu do danych oraz możliwość ich edytowania.Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 • 18. Zgadzam się na odbieranie e-mali na temat propozycji nawiązaniu współpracy oraz zaproszeń do udziału w spotkaniach organizowanych przez Pro Global Business s.c..