MOTYWOWANIE TEAM LIDERÓW W CALL CENTER - 16 - 17-09-2020

Wolne miejsca: 17


news-pics

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu biznesowym pt. "Motywowanie team liderów w Call Center". 
Wydarzenie jest kameralne, na sali przewidujemy maksymalnie 25 uczestników włącznie z prelegentami.
Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli działów Call Center oraz HR.
Jeśli szukają Państwo miejsca w którym wiedza, doświadczenie i wieloletnia praktyka spotyka się z pasją, chęcią nieustannego rozwoju i dopracowywania swoich rozwiązań to jest to wydarzenie skrojone dla Państwa!
Nasza unikalna formuła została opracowana w ten sposób by każdy uczestnik mógł 
wynieść z każdego naszego eventu jak najwięcej świeżych i wyjątkowych pomysłów dla swojego biznesu. 60 minut na prelekcję plus 30 minut na zadawanie pytań prelegentom spowoduje że opuszczą Państwo nasze spotkanie z głową pełną inspiracji i ciekawych pomysłów. Naszą misją jest by każdy kto weźmie udział w organizowanym przez nas wydarzeniu miał pewność że była to dobra inwestycja zarówno w rozwój swojego warsztatu jak i w rozwój organizacji którą reprezentuje. Wystąpienia przygotowywane są ze szczególną starannością i co najważniejsze nie są w żaden sposób sprzedażowe/reklamowe. Dla nas liczy się 100% praktyka, w ciepłej, otwartej i kameralnej atmosferze (maksymalnie 25 osób) która służy wymianie doświadczeń. 
Aby otrzymać pełny program prosimy o kontakt: adrian.suchocki@progb.pl

- Czy proces motywacji można zautomatyzować? – Media System
- Motywacja w kontekście zrozumienia sposobu zachowania Pracowników i ich wzajemnych relacji – Alior Bank
- Odpowiedzialny lider - zaangażowany lider? O budowaniu poczucia odpowiedzialności i wpływu w zmiennym środowisku SSC – GROUPON
- Odpowiedzialność z perspektywy pokoleń – Idea Bank
- Budowanie poczucia odpowiedzialności – czy to rola lidera? – mBank
- Jaki mamy na Ciebie plan – skuteczne motywowanie i budowanie poczucia odpowiedzialności team liderów w Call Center w oparciu o dobre praktyki – Provident Polska
- Potencjał zespołu vs. Indywidualne wskaźniki KPI. Czyli o tym, że 1+1 wcale nie musi równać się 2 – KRUK
Twoja grupa, to Twoja własna firma” – zakres decyzyjności Team Leaderów w Call Center, a poczucie odpowiedzialności –Transcom WorldWide Poland

ALICJA RASMUS, DYREKTOR ADMINISTRACYJNY – MEDIA SYSTEM

KAROLINA MAZUR, MENEDŻER ZESPOŁU MONITORINGU I WSPARCIA SPRZEDAŻY – ALIOR BANK

KAMILA GŁODEK, HR BUSINESS PARTNER – GROUPON

BOŻENA HERISZ, EKSPERT DS. ROZWOJU – IDEA BANK

DOROTA STAROSTECKA, MENEDŻER WYDZIAŁU BUDOWANIA DOŚWIADCZENIA PRACOWNIKÓW – MBANK

MICHAŁ ORCHULSKI, MENEDŻER WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA OPERACYJNEGO – MBANK

DOROTA MIKOŁAJCZYK, KIEROWNIK CENTRUM WINDYKACJI – PROVIDENT POLSKA

DANIEL ZDANOWICZ, KIEROWNIK CENTRUM ODZYSKIWANIA NALEŻNOŚCI – PROVIDENT POLSKA

JAROSŁAW ZAGÓRNY, TRENER SPECJALISTA DS. WSPARCIA I ROZWOJU HR – KRUK

JUSTYNA KARPOWICZ – CHAMERA, BUSINESS MANAGER DZIAŁU SPRZEDAŻY – TRANSCOM WORLDWIDE POLAND

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zgłoszeń on-line oraz warunki rejestracji w spotkaniach biznesowych organizowanych przez firmę Pro Global Business 

 • 2. Cena uczestnictwa w spotkaniu "Motywowanie team liderów w Call Center" wynosi 1995 złotych netto do 1 września 2020r., natomiast po 1 września cena wynosić będzie 2495 złotych netto.

 • 3. W cenie zawierają się dodatkowo: materiały sprawozdające przedstawiane business case’y w formie elektronicznej, przerwy lunchowe, przerwy kawowe.

 • 4. Zawarcie wiążącej umowy pomiędzy Pro Global Business, a osobą zgłaszającą stanowi wysłanie formularza on-line bądź wysłanie zeskanowanego, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego do siedziby spółki Pro Global Business. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, wysłana zostaje faktura pro forma, natomiast po otrzymaniu wpłaty zostaje wysłana faktura VAT drogą elektroniczną. Osoba zgłaszająca akceptuje otrzymanie faktury VAT bez swojego podpisu.

 • 5. Wypełniając formularz zgłoszeniowy on-line, lub podpisując się pod formularzem zgłoszeniowym, osoba zgłaszająca jest zobowiązana posiadać stosowne uprawnienia do działania w imieniu i na rzecz zgłaszającego, zwłaszcza do zawarcia umowy z Pro Global Business.

 • 6. W sytuacji kiedy osoba zgłaszająca wyśle wypełniony formularz zgłoszeniowy w okresie trwania ceny promocyjnej, nie mniej płatności dokona po terminie spotkania, cena za udział dla jednej osoby będzie wynosić tyle co cena standardowa.

 • 7. Osoba zapisana na wydarzenie ma możliwość rezygnacji z uczestnictwa na warunkach określonych poniżej.

 • 8. Rezygnacja powinna zostać wysłana listem poleconym do siedziby Pro Global Business ul. Renesansowa 27/45; 01-905 Warszawa.

 • 9. W momencie kiedy osoba zgłaszająca dokona rezygnacji do ostatniego dnia ceny promocyjnej, będzie zobowiązana uregulować opłatę manipulacyjną w wysokości 550 PLN + 23% VAT za każde anulowane zgłoszenie.

 • 10. W momencie kiedy osoba zgłaszająca dokona rezygnacji po wygaśnięciu ceny promocyjnej zobowiązana jest do uiszczenia całkowitych kosztów uczestnictwa, wynikających z zawartej umowy pomiędzy zgłaszającym a Pro Global Business.

 • 11. Wpłaty należy dokonać w ciągu 7 dni od dnia otrzymania faktury pro forma od Pro Global Business na numer konta: 80 1050 1054 1000 0097 1318 4001 (ING Bank Śląski) W tytule przelewu należy wpisać: nazwę projektu, za który dokonywana jest opłata + data wydarzenia.

 • 12. W przypadku nie dotarcia na spotkanie oraz nie wysłania rezygnacji w formie pisemnej, zgłaszający zobowiązany jest pokryć 100% kosztów uczestnictwa.

 • 13. Nie uregulowanie opłaty za uczestnictwo nie jest równoznaczne z anulacją udziału w wydarzeniu.

 • 14. Istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika w miejsce osoby zgłoszonej.

 • 15. Uczestnik zgadza się na wykorzystanie logotypu jego firmy na stronie www.progb.pl w zakładce „Referencje”.

 • 16. Pro Global Business zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca spotkania, zmiany programu, oraz odwołania całego wydarzenia.

 • 17. Wysyłając zgłoszenie wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych spółki Pro Global Business oraz na ich przetwarzanie dla potrzeb marketingowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Osobie podającej przysługuje prawo wglądu do danych oraz możliwość ich edytowania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 • 18. Zgadzam się na odbieranie e-mali na temat propozycji nawiązaniu współpracy oraz zaproszeń do udziału w spotkaniach organizowanych przez Pro Global Business.