Employer Branding & Rekrutacja - Sprawdzone Metody Kreowania Sukcesu - 20 - 21-09-2016

Wolne miejsca: 0


news-pics

  Jak budować pozytywny wizerunek marki pracodawcy? Jak przyciągać talenty i skutecznie zapobiegać rotacji pracowników? Na te i wiele innych pytań oraz wątpliwości odpowiemy podczas spotkania, które oparte będzie na najciekawszych przypadkach ze świata biznesu. Spotkanie Employer Branding & Rekrutacja to świetna okazja do zainspirowania się i podzielenia sprawdzonymi rozwiązaniami. Kwintesencja wiedzy praktycznej zamkniętej w dwudniowym projekcie przygotowanym specjalnie dla Państwa. Podczas wydarzenia zostanie przeprowadzonych, aż 6 prelekcji + warsztat "Archipelag Kompetencji XXI w." Szukasz Inspiracji? To jest spotkanie dla Ciebie!

Performance Employer Branding
> Jak budować EB i prowadzić rekrutację w sytuacji kryzysowej dotyczącej wizerunku pracodawcy 
> Sposoby kreowania wizerunku dobrego pracodawcy poprzez działania zewnętrzne i wewnętrzne
> Pierwsze wrażenie ma znaczenie - czyli jak zrobić dobre wrażenie na kandydatach?
> "Aroma Marketing" - wyróżnij się lub zgiń
> "Low cost employer branding" - jak bezkosztowo i skutecznie budować markę pracodawcy?
> Warsztat: Gry w Employer Branding'u i rekrutacji: Archipelag kompetencji XXI w.

                                                                                                     

Swoją wiedzą podzielą się wybitni praktycy z następujących organizacji: Employer Branding Institute, LEK-AM, Nordea Operations Centre, Credit-Agricole, Allianz, Capgemini, Pracownia Gier Szkoleniowych.

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zgłoszeń on-line oraz warunki rejestracji w spotkaniach biznesowych organizowanych przez firmę Pro Global Business s.c.

 • 2. Cena uczestnictwa w spotkaniu "Employer Branding & Rekrutacja - Sprawdzone Metody Kreowania Sukcesu" wynosi 2000 zł netto do 29.07, natomiast po 29.07 cena wynosić będzie 2500 zł netto.

 • 3. W cenie zawierają się dodatkowo: materiały sprawozdające przedstawiane business case’y w formie elektronicznej, przerwy lunchowe, skan wizytówek, przerwy kawowe.

 • 4. Zawarcie wiążącej umowy pomiędzy Pro Global Business, a Osobą zgłaszającą stanowi wysłanie formularza on-line bądź wysłanie zeskanowanego, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego do siedziby spółki Pro Global Business s.c.Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, wysłana zostaje faktura pro forma, natomiast po zakończeniu spotkania zostaje wysłana faktura VAT drogą elektroniczną. Osoba zgłaszająca akceptuje otrzymanie faktury VAT bez swojego podpisu.

 • 5. Wypełniając formularz zgłoszeniowy on-line, lub podpisując się pod formularzem zgłoszeniowym, Osoba zgłaszająca jest zobowiązana posiadać stosowne uprawnienia do działania w imieniu i na rzecz Zgłaszającego, zwłaszcza do zawarcia umowy z Pro Global Business.

 • 6. W sytuacji kiedy Osoba zgłaszająca wyśle wypełniony formularz zgłoszeniowy w okresie trwania ceny promocyjnej, nie mniej płatności dokona po terminie spotkania, cena za udział dla jednej osoby będzie wynosić tyle co cena standardowa.

 • 7. Osoba zapisana na wydarzenie ma możliwość rezygnacji z uczestnictwa na warunkach określonych poniżej.

 • 8. Rezygnacja powinna zostać wysłana listem poleconym do siedziby Pro Global Business s.c.

 • 9. W momencie kiedy Osoba zgłaszająca dokona rezygnacji do ostatniego dnia ceny promocyjnej, będzie zobowiązana uregulować opłatę manipulacyjną w wysokości 550 PLN + 23% VAT za każde anulowane zgłoszenie.

 • 10. W momencie kiedy Osoba zgłaszająca dokona rezygnacji po wygaśnięciu ceny promocyjnej zobowiązana jest do uiszczenia całkowitych kosztów uczestnictwa, wynikających z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a Pro Global Business.

 • 11. Wpłaty należy dokonać w ciągu 7 dni od dnia otrzymania faktury pro forma od Pro Global Business na numer konta: 30 1050 1054 1000 0092 2183 3826  (ING Bank Śląski)W tytule przelewu należy wpisać:Nazwę projektu, za który dokonywana jest opłata + data wydarzenia.

 • 12. W przypadku nie dotarcia na spotkanie oraz nie wysłania rezygnacji w formie pisemnej, Zgłaszający zobowiązany jest pokryć 100% kosztów uczestnictwa.

 • 13. Nie uregulowanie opłaty za uczestnictwo nie jest równoznaczne z anulacją udziału w wydarzeniu.

 • 14. Istnieje możliwość wyznaczenia innego Uczestnika w miejsce Osoby zgłoszonej.

 • 15. Uczestnik zgadza się na wykorzystanie logotypu jego firmy na stronie www.progb.pl w zakładce „Referencje”.

 • 16. Pro Global Business zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca spotkania, zmiany programu, oraz odwołania całego projektu.

 • 17. Wysyłając zgłoszenie wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych spółki Pro Global Business s.c. oraz na ich przetwarzanie dla potrzeb marketingowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Osobie podającej przysługuje prawo wglądu do danych oraz możliwość ich edytowania.Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 • 18. Zgadzam się na odbieranie e-mali na temat propozycji nawiązaniu współpracy oraz zaproszeń do udziału w spotkaniach organizowanych przez Pro Global Business s.c..